MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Troy17 Mesafeli Satış Sözleşmesidir.

Madde - 1
Is bu sözleşmenin konusu, satıcının, alıcıya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve
teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanunun; Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve
Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.
Madde - 2
SATICI BİLGİLERİ
Barbaros Mah. Elmalık Sok. Bilici Apt. No:6/4 Merkez / ÇANAKKALE
Madde - 3
ALICI BİLGİLERİ
Tüm üyeler: Troy Naturals Firmasının e-ticaret mağazası www.troy17.com ’a üye olup alışveriş yapan tüm alıcılar.
(Bundan sonra alıcı veya müşteri olarak anılacaktır).
Madde - 4
SÖZLEŞME KONUSU VE ÜRÜN BİLGİLERI:
Mal/Ürün veya Hizmetin; Türü, Miktarı, Marka/Modeli, Rengi, Adedi, Satış Bedeli ve Ödeme Sekli, sitede belirtildiği
gibi olup, bu vaatler alıcıya bildirilmeden değişiklik gösterebilmektedir.
Madde - 5
GENEL HÜKÜMLER
5.1 -ALICI, Madde 4 te belirtilen sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme sekli ile teslimata ilişkin
tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
5.2 - Sözleşme konusu ürün, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için alıcının yerleşim yerinin
uzaklığına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde alıcı veya gösterdiği adresteki kişi veya kuruluşa teslim edilir.
5.3 -Sözleşme konusu ürün, alıcıdan başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi veya kurulusun
teslimatı kabul etmemesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.4 " SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden
sorumludur.
5.5 -Sözleşme konusu ürünün teslimatı için iş bu sözleşmenin elektronik ortamda onaylanmış olması ve satış bedelinin
alıcının tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka
kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
5.6 - Ürünün tesliminden sonra alıcıya ait kredi kartının alıcının kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce
haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI ya
ödememesi halinde, ALICI kendisi veya satış sözleşmesinde belirttiği kişi veya kuruma teslim edilmiş olan ürünü 3 iş
günü içinde SATICI ya göndermek zorundadır. Böyle bir durumda nakliye giderleri alıcıya aittir.
5.7 - SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar
nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise durumu alıcıya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde
alıcı siparişinin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin
engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. Alıcının siparişi iptal etmesi
halinde, SATICI 7 gün içinde alıcıya ait kredi kartı fişinin iptali ve ilgili tutarın alıcının hesabına iade edilmesi konusunda
ilgili banka nezdinde girişimde bulunur ve yapılan işlem elektronik posta aracılığı ile Alıcıya bildirilir. Böyle bir durumda
ilgili bankadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
5.8- Is bu sözleşme, alıcı tarafından elektronik olarak onaylandıktan (üyelik gerçekleştirildikten sonra) sonra geçerlilik
kazanır.
Madde - 6
CAYMA HAKKI:
ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 7 (yedi) gün
içinde ürünü kullanmadan, tüketmeden, tahrip etmeden/bozmadan satın almaktan vazgeçerek teslim aldığı şekli ile
iade etme hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI’ya faks veya e-mail ile bildirimde
bulunulması ve ürünün orijinal ambalajının açılmamış/bozulmamış, yapılmamış ve kullanılmamış olması şarttır. Ayrıca
ürünün içinden çıkan tüm dokümanlar ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak yapılmalıdır. Orijinal kutusu/ambalajı
bozulmuş tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş, başka bir müşteri tarafından satın alınamayacak durumda olan
ürünlerin iadesi kabul edilmez. Bu şekilde gönderilen ürünler SATICI tarafından kabul edilmeyecek ve bedel iadesi
yapılmayacaktır.
Ayrıca niteliği itibarıyla hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Sevkiyatı
esnasında soğuk zincir kurallarına uygun gönderilen ürünlerin de, aynı şekilde korunması ve soğuk zincirin
bozulmayacak şekilde kargoya verip iade etmesi gerekmektedir.
Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale
getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Cayma hakkının kullanılması için 7 günlük süre içinde SATICI'ya
iadeli taahhütlü posta, faks veya e-posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çerçevesinde
kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a) 3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade
ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına
düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır)
b) İade belgesi,
c) İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim
edilmesi gerekmektedir.
d) SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasında itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve alıcıyı
borç altına sokan belgeleri ALICI’ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.
Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Yasadan kaynaklanan cayma hakkının
kullanılması nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.
YETKİLİ MAHKEME:
İşbu sözleşmenin uygulanmasında ALICI, ürünler ile ilgili şikâyet ve itirazları konusunda başvuruları, parasal sınırlar
dâhilinde ürünü satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici
mahkemesine yapabilir. Bu parasal sınırın altında kalan uyuşmazlıklarda Tüketici Hakem Heyeti’nin vereceği kararlar
tarafları bağlar ve İcra ve İflas Kanunu’nun ilamların yerine getirilmesi hakkındaki hükümlerine göre yerine getirilir. Bu
parasal sınırın üzerinde kalan uyuşmazlıklarda ise Çanakkale Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.
Siparişin onaylanması durumunda ALICI, işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır