TROY17 GİZLİLİK POLİTİKASI

www.troy17.com üyelik aşamasında ve daha sonrasında sizden bazı kişisel bilgilerinizi talep eder. Kişisel
bilgilerinizin ve gizliliğinizin korunması her zaman önceliğimizdir. Tüketiciler tarafından verilen bilgiler, Üyelik
Sözleşmesi’nde belirtilen kurallar ve amaçlar dışında hiçbir amaçla kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla
paylaşılmayacaktır. Sitemizde çeşitli aşamalarda (siteye kayıt olma, sipariş oluşturma, siparişin takip edilmesi vb.)
iletişim bilgilerinizi (adınız, soyadınız, e-mail adresiniz, telefon numaralarınız ve adresiniz) vermeniz talep edilmektedir.
Ayrıca, satın alma formunda kredi kartı bilgilerinizi vermeniz gerekmektedir. Yukarıda bahsedilen kişisel bilgileriniz;
siparişlerinizi oluşturmak, ödeme yapılmasını sağlamak, ihtiyacınız olan ürün ve hizmetlerimizi sizlere sunabilmek,
kargonuzu adresinize ulaştırmak, size özel kampanya ve ürünlerle ilgili bilgilendirme yapmak, ürünlerimizle ilgili
sizlerden geri bildirim almak, sorularınızın en hızlı ve kısa sürede cevaplanmasını sağlamak, üyeliğinizi yönetmek ve
güncellemek amacıyla kullanılmaktadır. Mali bilgiler satın aldığınız ürün ve hizmetlere dair adınıza fatura oluşturulması
için kullanılmaktadır. Sitemizde bir satın alma yaptığınızda size ait mali bilgilerin, işleminizi gerçekleştirmek için gerekli
3. şahıslara (bankalar, kredi kartı şirketleri vb.) verilmesini kabul etmektesiniz. Paylaşılacak bilgiler; kredi kartı numarası,
son kullanma tarihi, CVV2 de dâhil olmak üzere gerekli tüm mali bilgileri içerir. Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü
sorunuz için sitemizdeki iletişim bölümünden bize e-posta gönderebilirsiniz. Tüm kullanıcılar üyelik işlemlerini
gerçekleştirdikleri anda satış sözleşmesini okuduklarını ve onayladıklarını kabul etmiş sayılırlar.

WEB KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK İLKELERİ AYDINLATMA METNİ

1. AMAÇ VE KAPSAM

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik İlkeleri (“İlkeler”), veri sorumlusu olarak Troas Arıcılık (“Firma” yahut “Veri
Sorumlusu” olarak anılacaktır) kişisel verilerin korunmasına ilişkin kabul ettiği ilkeleri düzenlemekte ve Müşteri,
Tedarikçi/İş Ortağı Yetkilisi, Çalışan Adayı, Çevrimiçi Ziyaretçi (“Kişi Grupları”) ait kişisel verilerin işlenmesine ilişkin
olarak kişisel veri işleme ilkelerini belirlemekte ve söz konusu kişi gruplarını aydınlatmayı hedeflemektedir.

 2. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER

Firma olarak Veri Sorumlusu sıfatı ile aşağıdaki ilkeler çerçevesinde kişisel verilerinizi işlemekteyiz.
2.1 Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşleme
Kişisel verilerinizin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun
hareket edilmektedir.
2.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Meşru menfaatleriniz dikkate alınarak, işlenen verilerin doğru ve güncel olması için dönemsel kontrol ve güncellemeler
yapılmakta ve bu doğrultuda gerekli tedbirler alınmaktadır. Bu kapsamda kişisel verilerin doğruluğunu kontrol etme ve
gerekli düzeltmeleri yapmaya yönelik sistemler Firma bünyesinde oluşturulmaktadır.
2.3 Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Kişisel verileriniz açık, belirli ve meşru veri işleme amaçlarına dayalı olarak işlenmektedir.
2.4 İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Kişisel verileriniz, öngörülen amaç/amaçların gerçekleştirilebilmesi için ölçülü, amaçla ilintili ve sınırlı biçimde
işlenmekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden
kaçınılmaktadır.
2.5 İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Kişisel verileriniz ancak ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
etmektedir. Bu kapsamda, öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediği
tespit edilmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranılmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel veriler
işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması halinde, daha uzun süre işlenmelerine izin veren hukuki bir sebep bulunmaması halinde, kişisel
verileriniz ilgili mevzuata uygun şekilde silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ ŞARTLARI

Kişisel verileriniz, Firmatarafından, aşağıda yer alan şartlar çerçevesinde işlenmektedir.
3.1 Kanunlarda Açıkça Öngörülmesi
Kanunlarda açıkça kişisel veri işlenmesi öngörüldüğü hallerde, kişisel verileriniz işlenebilecektir.
3.2 Fiili İmkânsızlık Sebebiyle İlgilinin Açık Rızasının Alınamaması
Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınamayacak olan ilgili kişinin
kendisinin ya da başka bir kişinin hayatı veya beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu
olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.
3.3 Sözleşmenin Kurulması veya İfasıyla Doğrudan İlgi Olması
Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin
işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.
3.4 Firmanın Hukuki Yükümlülüğünü Yerine Getirmesi
Veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülükleri yerine getirmek için işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz
işlenebilecektir.
3.5 Kişisel Verilerin Alenileştirilmesi
Kişisel verileriniz tarafınızca alenileştirilmiş olması halinde, işlenebilecektir.
3.6 Bir Hakkın Tesisi veya Korunması için Veri İşlemenin Zorunlu Olması
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde kişisel verileriniz
işlenebilecektir.
3.7 Meşru Menfaate Dayalı Olarak Verilerin İşlenmesi
Firmanın meşru menfaatleri için veri işlemenin gerekli olması halinde kişisel verileriniz işlenebilecektir.
3.8 Açık Rızaya Dayalı Olarak İşlenmesi
Kişisel verileriniz, işbu İlkeler’de belirtilen şartlardan herhangi birine dayalı olarak işlenemediği durumlarda, açık rızaya
dayalı olarak işlenmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Firmada, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde ilgili kişi grubuna
göre aşağıdaki amaçlar ile kişisel veriler işlenebilmektedir.
4.1 Müşteri
Müşteri kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde, kişisel
verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan; mal ve hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet
satış süreçlerinin yürütülmesi, mal ve hizmet üretim ve operasyon süreçlerinin yürütülmesi, denetim/etik faaliyetlerinin
yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, hukuk işlerinin takibi
ve yürütülmesi, iç denetim/soruşturma/istihbarat faaliyetlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerin takibi, iş
faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, iş süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, müşteri
memnuniyetine yönelik aktivitelerin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme
süreçlerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
4.2 Tedarikçi /İş Ortağı Yetkilisi
Tedarikçi / İş Ortağı yetkilisi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme
şartları dâhilinde, mal ve hizmet satın alma süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, finans
ve muhasebe işlerinin yürütülmesi, iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi,
iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla işlenmektedir.
4.3 Çevrimiçi Ziyaretçi
Çevrimiçi Ziyaretçi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları
dahilinde, pazarlama analiz çalışmalarının yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi,
iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi çalışmalarının yürütülmesi, hukuki
yükümlülüklerin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

 5. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz; yurt içinde ve yurt dışında yerleşik iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu
kurumlarına ve özel kişilere, işbu Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması İlkeleri’nin 3. ve 4. maddelerinde yer verilen ilke
ve amaçlar ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde
sınırlı olarak aktarılabilecektir.
 
6. KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Firmaya elektronik ortamda iletilen kişisel verileriniz ilgili kişi gruplarına göre aşağıdaki şekilde işlenmektedir.
6.1 Müşteri
Müşteri kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “ilgilisinin açık rızasının alınması”, “kanunlarda
açıkça öngörülmesi”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünün yerine getirilmesi için gerekli olması”, “bir hakkın
tesisi kullanılması ve korunması için veri işlemenin zorunlu olması”, “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan
doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,” ve “ilgili kişinin
temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanılarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile
veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle tamamen veya kısmen otomatik
olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
6.2 Tedarikçi / İş Ortağı Yetkilisi
Tedarikçi / İş Ortağı yetkilisi kişisel verileri, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “ilgilisinin açık rızasının
alınması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “bir sözleşmenin
kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin
gerekli olması” hukuki sebeplerine dayanarak, fiziki ve elektronik ortamlarda, yazılı veya sözlü veri aktarım araçları ile
veri kayıt sistemini parçası olarak bizzat kişiden yahut üçüncü kişiden alınmak suretiyle tamamen veya kısmen otomatik
olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir.
6.3 Çevrimiçi Ziyaretçi
Çevrimiçi Ziyaretçi kişisel verileri, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde yer alan, “ilgili kişinin
temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin
zorunlu olması” ve “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” hukuki
sebeplerine dayanarak otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan
yollarla işlenmektedir.

7. KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ

Firma, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek adına, yetkisiz erişim risklerini,
kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya verilerin zarar görmesini engelleyecek makul önlemler
almaktadır.
Kişisel verilere, erişim yetkisi bulunan kişilerden başkalarının erişmesini engellemek adına gereken her türlü teknik ve
fiziki önlemler alınır. Bu kapsamda özellikle yetkilendirme sistemi, kişilerin ve sistemlerin gereğinden fazla kişisel veriye
erişmesinin mümkün olmayacağı şekilde kurgulanmaktadır. Firma, kendi kurum veya kuruluşunda, 6698 sayılı Kanun
hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimleri yapmakta ve yaptırmaktadır.
8. BAŞVURU USUL VE ESASLARI
İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi [email protected]
adresimize, sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile veya Cevatpaşa
Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi No:46 Çanakkale adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru
gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Firma olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün
içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Firma tarafından
Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda ilgili kişi olarak aşağıda yer alan
haklara sahipsiniz;
 Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine
bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep
etme.

                                                                                                                                                      www.troy17.com